Word vrijwilliger voor de tweedehandswinkel

Wat houdt dit in?

De tweedehandswinkel is een project van de Sociale dienst en wordt beheerd door het snelloket van campus Gasthuisstraat. Kleding en kleine huisraad kunnen afgegeven worden aan de balie van het snelloket in de Gasthuisstraat of in de tweedehandswinkel zelf, tijdens de respectievelijke openingsuren.

De spullen in de winkel worden aan democratische prijzen aangeboden aan Merchtemnaren. Dit zijn wekelijkse openingsmomenten op dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur. De laatste dinsdag van de maand is dat een avondopening van 17.30 tot 19 uur.

Wat wordt er verwacht?

De vrijwilligers houden in teams van twee personen de winkel open.

Een keer per week komen vrijwilligers samen om de goederen na te kijken en te sorteren. Daarna krijgen ze een plaatsje in de winkel.

Wij bieden

  • Een gezellige en sociale werksfeer
  • Afsprakennota vrijwilligers
  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen

Wil je meer info

Neem dan contact op met het snelloket van Gasthuisstraat: snelloket.cg@merchtem.be of 052 38 11 70.

Naar top