Gemeentelijk wegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Dit decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen.

Waarom een decreet gemeentewegen

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor hoofdzakelijk niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.

De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

Wat is het gemeentelijk wegenregister

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentelijk wegenregister kan je hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Het wegenregister is geordend in chronologische volgorde op basis van beslissingsdatum. Je kan doorklikken op onderstaande lijst om de bijhorende PDF-bestanden te openen en te raadplegen. 

Kaart trage wegen

De gemeente Merchtem heeft in 2022 samen met Trage wegen vzw en vrijwilligers alle trage wegen geïnventariseerd op kaart.

Raadpleeg hier de trage wegen op het stratenplan

Je kan de kaart ook downloaden via de bijlage onderaan deze pagina. 

De niet-toegankelijke trage wegen zijn ook geïnventariseerd, maar zijn niet op deze kaart zichtbaar. Dit jaar gaan we een beleidsplan 'trage wegen' opmaken en zullen we in de toekomst deze niet-toegankelijke trage wegen bekijken.  

Gemeentelijk wegenregister

VolgnummerDatum beslissingOmschrijvingBijlagen
    
    

Downloads

Naar top