Ziekte of ongeval melden

Ziekte

Wanneer je kan niet komen werken, moet je zo snel mogelijk, in principe vóór 8 uur 's morgens, de personeelsdienst hiervan op de hoogte brengen.

Bezorg je ziektebriefje, uiterlijk binnen de 2 werkdagen aan de personeelsdienst te rekenen vanaf het begin van je afwezigheid. In eerste instantie mag je dit via mail bezorgen. Het originele attest moet nadien nog bezorgd worden aan de personeelsdienst.

Indien je ziek bent en je bevindt je op een andere plaats dan je gewone woonplaats, laat je dit aan de werkgever ook weten.

Een ziek personeelslid staat onder het toezicht van het geneeskundig controleorgaan dat door de werkgever wordt aangeduid.

Verlaat je het werk in de loop van de dag wegens ziekte, dan hoef je voor deze dag geen ziektebriefje te bezorgen. 

Arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval moet je zo snel mogelijk je leidinggevende en de personeelsdienst verwittigen.  De personeelsdienst bezorgt je een aangifteformulier dat je moet laten invullen door de behandelende arts.  Het ingevulde formulier bezorg je zo snel mogelijk aan de personeelsdienst samen met een verslag over hoe het ongeval gebeurde. 

Breng ook een vignet van je mutualiteit mee. 

Wordt het ongeval erkend door de verzekering dan krijg je alle gemaakte onkosten terugbetaald.

Naar top