Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien je een aanvraag indient voor een sociale uitkering waarop je recht hebt, kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. Daarom kan je om een voorschot vragen voor je...

  • loon
  • pensioen
  • uitkering arbeidsongeval
  • uitkering beroepsziekte
  • ziekte- of invaliditeitsuitkering
  • werkloosheidsvergoeding
  • tegemoetkoming gehandicapten
  • kinderbijslag

Om een voorschot te ontvangen, ga je akkoord dat de Sociale dienst nadien de uitgekeerde bedragen rechtstreeks terugvordert van de uitbetalingsinstelling.

Naar top