Voorlopig rijbewijs

Inhoud

Vanaf 1 maart 2024 starten in Vlaanderen 2 wijzigingen in de rijopleiding:

  • Het vormingsmoment voor vrije begeleiding wordt opnieuw ingevoerd.

Begeleiders van kandidaat-bestuurders die vanaf 1 maart een voorlopig rijbewijs met begeleider (M36 of M12) aanvragen, moeten een vormingsmoment volgen bij een erkende rijschool.

Op de dag van het praktijkexamen controleert het examencentrum via de online databank of de begeleider het vormingsmoment tijdig gevolgd heeft (= minstens 5 maanden voor het praktijkexamen).
Het vormingsmoment is 10 jaar geldig.
Begeleiders die het vormingsmoment volgden in de periode 2017-2020, moeten niet opnieuw deelnemen als zij het papieren begeleidersattest, dat zij toen ontvingen, kunnen voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

  • De minimale oefenperiode voor kandidaat-bestuurders wordt vastgelegd op 5 maanden.

Als je hierover vragen hebt, kan je mailen naar info@mow.vlaanderen.be

Na het slagen voor je theorie examen heb je 3 jaar tijd om een voorlopig rijbewijs aan te vragen. Met een voorlopig rijbewijs kan je in België leren rijden op de openbare weg.

Wanneer je geslaagd bent voor je praktijkexamen en je rijbewijs komt afhalen, dien je het voorlopig rijbewijs in te leveren.

Ook als je voorlopig rijbewijs vervallen is, en je nog niet geslaagd bent voor je praktijk examen, dien je het in te leveren. Je krijgt dan een stageattest waarmee je via de rijschool verder kan leren rijden. Daarna kan je kiezen ofwel je praktijk examen samen met de rijschool afleggen, ofwel verder oefenen met een voorlopig rijbewijs model 12 maanden.

Voorwaarden

Slagen voor een theorie examen is de basis voor het verkrijgen van je voorlopig rijbewijs.
Je begint de stageperiode altijd met een voorlopig rijbewijs model 36 maanden of model 18 maanden.

  • model 36 maanden: te bekomen vanaf 17 j, hiermee kan je leren rijden met één of twee vaste begeleider(s), zij worden op je voorlopig rijbewijs vermeld en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
    • min 8 jaar houder zijn van een rijbewijs cat. B
    • de laatste 3 jaren geen verval gehad hebben van het recht tot sturen, uitgesproken door de rechtbank
    • het laatste jaar niet vermeld zijn op een ander voorlopig rijbewijs (uitz.: voor (klein)kinderen, zussen, broers en pleegkinderen)

Wanneer een begeleider tijdens de duur van je voorlopig rijbewijs een verval oploopt, mag hij geen begeleider meer zijn. Als je maar één begeleider hebt, moet je dan een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen met een andere begeleider.

  • model 18 maanden: te bekomen vanaf 18 jaar, hiermee mag je alleen rijden, om dit te bekomen moet je een bekwaamheidsattest van een erkende rijschool voorleggen waarop staat dat je minimum 20 uren rijschool volgde.

Tijdens de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs kan je 1 keer wisselen van model (36m / 18m). Als het theorie examen niet meer geldig is (3 j), dien je eerst opnieuw een theorie examen af te leggen.

Na het verstrijken van je voorlopig rijbewijs model 36 maanden of model 18 maanden kan je een voorlopig rijbewijs model 12 maanden aanvragen. Dit is een model om met begeleider(s) verder te leren rijden. Om het voorlopig rijbewijs model 12 maanden te bekomen dien je een attest van een erkende rijschool voor te leggen. Met dit attest kan je aantonen dat je, na de einddatum van je vorig voorlopig rijbewijs, 6 uur rijschool praktijk volgde.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs kan je aanvragen:

Kostprijs

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro, enkel te betalen met bancontact.

Opgelet, voorlopige rijbewijzen die na 3 maanden niet werden afgehaald, moeten we ambtshalve annuleren.

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/rijbewijs-b-behalen-stap-voor-stap

Naar top