Vervoerdiensten

Minder Mobielen Centrale (MMC)

De MMC is een vervoerdienst met vrijwillige chauffeurs, bedoeld voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Het is géén ziekenvervoer en ook geen taxidienst. 

Voorwaarden

  • Je inkomen mag niet hoger liggen als tweemaal het bedrag van het leefloon.
  • Je betaalt een lidmaatschap van 12 euro per jaar per persoon of 18 euro per koppel of samenwonenden.

Kostprijs

  • 0,42 euro per km (vanaf het thuisadres van de chauffeur)
  • de chauffeur mag een koffiebijdrage vragen van 1,50 euro per half uur wachttijd

Inlichtingen en aanvragen

Contacteer het snelloket op campus Gasthuisstraat. Vraag je vervoer minstens 2 dagen op voorhand aan.

Dienst Aangepast Vervoer Grimbergen

De dienst aangepast vervoer zorgt voor het vervoer van personen met een handicap, hoofdzakelijk rolstoelgebruikers. DAV beschikt over een aantal minibusjes die dagelijks rijden van 7  tot 24 uur.

Inlichtingen en aanvragen
Dienst aangepast vervoer (DAV)
02 270 94 36 
info@dav-grimbergen.net

Kostprijs
Het tarief voor het vervoer is 0,50 euro per km.

Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant

Ook provincie Vlaams-Brabant heeft een mobiliteitscentrale die aangepaste vervoer voor je verplaatsing zoekt.

Inlichtingen en aanvragen
Het telefoonnummer is 0800 26 990 (gratis).
Je kan ook mailen naar mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be.

Naar top