Verlies of diefstal van identiteitskaart of reisdocumenten

Jouw identiteitskaart, paspoort of kids-ID is verloren of gestolen? Laat de kaart onmiddellijk blokkeren.

Bel DOCSTOP 24/24 uur

Bel naar DOCSTOP op het nummer 00800 2123 2123. Is dit nummer niet bereikbaar of bel je vanuit het buitenland, bel dan naar +32 2 518 2123. Jouw kaart wordt meteen geblokkeerd.

Doe aangifte

  • Ingeval van diefstal, bel onmiddellijk naar DOCSTOP. Doe aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij jouw lokaal politiebureau.
  • Ingeval van verlies, bel onmiddellijk DOCSTOP en kom langs op het gemeentehuis. Buiten de openingsuren kan je terecht bij de politie om een voorlopig attest aan te vragen. Het attest is maar voor een korte tijd geldig. Vraag dus tijdig jouw nieuwe documenten aan bij de dienst Burgerzaken van het gemeentehuis.

Belangrijk: als het verloren document een verblijfstitel betreft, dien je altijd eerst aangifte van het verlies te doen bij de politie alvorens naar het gemeentehuis te gaan.

Naar top