Vast Bureau

Het Vast Bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW-bestuur. Het voert de beslissingen uit van de OCMW-raad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

De leden van het schepencollege zijn rechtswege lid van het Vast Bureau. Het aantal leden is afhankelijk van het inwonersaantal.

In Merchtem bestaat het Vast Bureau uit de burgemeester, die optreedt als voorzitter en vijf leden. Het Vast Bureau vergadert wekelijks op donderdag om 8.30 uur in de collegezaal van het gemeentehuis, campus Nieuwstraat 1, aansluitend op het college van burgemeester en schepenen. 

De algemeen directeur stelt de notulen van het Vast Bureau op. Deze notulen worden aan het volgende Vast Bureau ter goedkeuring voorgelegd. De besluitlijsten van het Vast Bureau worden wekelijks gepubliceerd.

Raadpleegomgeving (agenda, notulen, besluiten, ...)

Besluitenlijsten van het Vast Bureau t.e.m. juli 2019

Naar top