Toeleiders in diversiteit (vrijwillig)

Gezocht: M/V met het hart op de juiste plaats 

Een toeleider in diversiteit is een brugfiguur tussen een anderstalige nieuwkomer of een nieuwkomer van buitenlandse origine en de lokale diensten, organisaties en scholen. Het is de bedoeling om de nieuwkomer zelfredzaam te maken om zo zijn/haar integratie te bevorderen.

Wat wordt er verwacht?

De toeleider voert onthaalgesprekken met de nieuwkomers. Deze onthaalgesprekken zijn een methodiek om nieuwe inwoners te stimuleren om deel te nemen aan de samenleving. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aangespoord worden om Nederlands te leren, deel te nemen aan het verenigingsleven in Merchtem, …

Deze onthaalgesprekken worden -op afspraak- gevoerd in het gemeentehuis. De frequentie en afspraakmomenten worden in overleg met de gemeentelijke administratieve diensten afgesproken.

Wanneer is dit iets voor jou?

Een toeleider in diversiteit zal de nieuwkomer steeds aanspreken in zijn contacttaal. Dit kan Frans, Engels, Duits, maar ook Spaans, Portugees, Roemeens, Rwandees,… zijn. Dit betekent dat een toeleider naast het Nederlands bij voorkeur ook enkele andere talen of een specifieke taal spreekt.

Opleiding en begeleiding

Een toeleider in diversiteit krijgt voor het voeren van de gesprekken een specifieke opleiding. Een coach brieft hem/haar over alle informatie die moet meegegeven worden aan de nieuwe inwoners. De coach zal de toeleiders permanent opvolgen en begeleiden.

Wil je je engageren, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de integratieambtenaar.

Naar top