Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Merchtem streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op het intranet en de website www.merchtem.be.

Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de richtlijnen omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

 • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Merchtem kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. Wens je extra informatie over deze documenten, stuur dan een e-mail naar info@merchtem.be
 • Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer' links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.
 • Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.
 • Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden omschreven.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

 • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS.
 • Integratie screeningstool in het CMS en op merchtem.be:
  • screening bij ingave nieuwe content,
  • periodieke screening van de ganse site.
 • Aanpassing frontend merchtem.be met een hoog contrast switch knop.

Op www.merchtem.be wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11 augustus 2020, in samenwerking met de webleverancier LCP. Deze werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 20 augustus 2020.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Meld dit dan via e-mail aan ict@merchtem.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de communicatieambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de algemeen directeur (algemeen.directeur@merchtem.be).

Naar top