Integratie

Met de komst van een lokaal integratiebeleid, werd de weg vrijgemaakt voor tal van projecten rond integratie. Het integratiebeleid richt zich tot alle Merchtemnaren. Samenleven in diversiteit kan niet slagen als niet iedereen, ongeacht zijn of haar herkomst, hieraan actief meewerkt. Op termijn zal dit de samenhang en de leefbaarheid in onze gemeente bevorderen. 

Vanzelfsprekend dient er aandacht besteed te worden aan enkele bijzondere doelgroepen zoals anderstalige nieuwkomers en nieuwkomers van buitenlandse herkomst. 

Voorbereidende gesprekken met mensen uit deze doelgroep leerde ons dat de taal het grootste struikelblok is in hun integratieproces. Vandaar dat we vooral hier willen op inzetten. 

Contact

Integratie

Nu gesloten
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Naar top