Taxichauffeur: toelating uitoefenen beroep

De taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten in het bezit zijn van een toelating taxibestuurder.

Vanaf 01 juli 2020 moeten alle taxi- en VVB-chauffeurs in het bezit zijn van een bestuurderspas. Deze kan vanaf 01 januari 2020 aangevraagd worden via Centaurus 2020.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

  • minstens 21 jaar zijn
  • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring
  • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden (model 596.1). De aanvraag kan gebeuren via burgerzaken@merchtem.be
  • en voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in BelgiĆ« deze beroepsactiviteit uit te oefenen.
  • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.
  • Als u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.

Procedure

De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Bedrag

De bestuurderspas kost 20 euro.

Meer weten over

Naar top