Stemmen met volmacht

Je kan niet gaan stemmen op 13 oktober 2024?

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer een volmacht geven. Daarvoor is een volmachtformulier en een bijhorend attest vereist. De volmachtkrijger moet die documenten op de verkiezingsdag meebrengen naar het stembureau.

Je bent niet verplicht om een volmacht te geven. Als je niet aanwezig kan zijn op de verkiezingen en je wenst geen volmacht te geven, moet je de afwezigheid NIET melden.

Een volmacht geven kan om volgende redenen:

 • Omwille van medische redenen
  • Volmachtformulier + attest van de dokter
 • Omwille van beroepsredenen (in het buitenland)
  • Volmachtformulier + attest werkgever
 •  Beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger
  • Volmachtformulier + attest A96b (afgeleverd en ondertekend door burgemeester)
 • Omwille van een rechterlijke maatregel of vrijheidsberoving
  • Volmachtformulier + attest van de inrichting
 • Omwille van geloofsovertuiging
  • Volmachtformulier +  attest van de religieuze overheid
 • Omwille van studies
  • Volmachtformulier + attest van de onderwijsinstelling
 • Omwille van tijdelijk verblijf in het buitenland
  • Volmachtformulier + attest A96a (afgeleverd en ondertekend door burgemeester of gemachtigde)

Voorwaarden

De kiezer die niet zelf gaat stemmen is de volmachtgever. De kiezer die gaat stemmen in de plaats van de volmachtgever is de volmachtkrijger.

Een volmacht geldt voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever uitgenodigd is. De volmachtkrijger moet dus stemrecht hebben voor minstens dezelfde verkiezingen als die waarvoor de volmachtgever stemrecht heeft.

De volmachtkrijger kan slechts 1 volmacht aanvaarden.

Hoe moet je een volmacht geven?

Er zijn 2 documenten nodig om een volmacht te geven:

 • Het volmachtformulier A95 waarmee de volmachtgever een volmacht geeft aan de volmachtkrijger. Beide personen moeten het volmachtformulier ondertekenen.
 • Een attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf naar het stemlokaal kan gaan. Dit attest moet bij het volmachtformulier gevoegd worden.
 • Een volmacht met een verklaring op erewoord is afgeschaft

Documenten

Opgelet! Het attest A96a MOET geattesteerd worden door de burgemeester of zijn afgevaardigde. Gelieve hiervoor een afspraak te maken bij de dienst Burgerzaken.

Maak een afspraak

Opgelet! Het attest A96b MOET geattesteerd worden door de burgemeester. Gelieve hiervoor een afspraak te maken bij de dienst Burgerzaken.

Maak een afspraak

Op de dag van de verkiezingen

Op de dag van de verkiezingen brengt de volmachtkrijger volgende documenten mee naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

 • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier A95
 • De eigen identiteitskaart
 • De eigen uitnodigingsbrief
 • De uitnodigingsbrief van de volmachtgever
 • Het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan gaan stemmen

De volmachtkrijger moet eerst voor zichzelf gaan stemmen. Nadien mag de volmachtkrijger voor de volmachtgever gaan stemmen, in het stembureau van de volmachtgever. Het volmachtformulier en het attest moet afgegeven worden aan de voorzitter van het stembureau.

Naar top