Stedenbouwkundige verordening bijkomende normen inzake het uitrustingsniveau bij meergezinswoningen

Het gemeentebestuur van Merchtem stelde een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bijkomende normen inzake het uitrustingsniveau bij meergezinswoningen’ op. De verordening is van toepassing op het volledige grondgebied van de gemeente. Het doel is om aanvragen voor het oprichten van meergezinswoningen of het transformeren van bestaande gebouwen naar een meergezinswoning te kunnen toetsen aan een aantal vereisten inzake woonkwaliteit en parkeren.

De huidige stedenbouwkundige verordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2019 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 februari 2020. De verordening trad in werking 10 dagen na de publicatie.

Door het invullen van de checklist kan de aanvrager en het bestuur eenvoudig controleren of de aanvraag in overeenstemming is met de verordening. De checklist is dan ook een verplicht dossierstuk bij aanvragen tot omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een meergezinswoning.

Naar top