Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een onroerend goed moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 65 euro per kadastraal perceel. Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een (orde)termijn van 1 maand.

Hoe kan je je aanvraag doen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar omgeving@merchtem.be met vermelding van een geldige capakey, adres en betalingsbewijs

Betalingsgegevens

IBAN: BE40 0910 0016 8363
BIC: GKCCBEBB
Met vermelding: “stedenbouwkundige inlichten – naam aanvrager – adres perceel”

Voor meer informatie over het Vastgoed Informatie Platform kan je terecht op de website van de Vlaamse Overheid. 

Naar top