Stedenbouwkundige inlichtingen – vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een onroerend goed moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

 Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie per e-mail via het vastgoedinformatieplatform binnen een (orde)termijn van 1 maand.

Hoe kan je je aanvraag doen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

De kostprijs van de vastgoedinformatie bestaat uit

  1. een gemeentelijke retributie (65 euro)
  2. een platformretributie (15,50 euro + 21 euro)
  3. BTW 21%

Deze retributies worden doorgerekend aan de aanvrager per dossier ter vergoeding van de dienstprestatie van het lokaal bestuur en van het platform.

Op het ogenblik dat een dossier wordt aangevraagd, zal deze aangerekend worden. Ingediende dossiers worden niet terugbetaald.

Voor meer informatie over het Vastgoed Informatie Platform kan je terecht op de website van de Vlaamse Overheid. 

Naar top