Sportsubsidies

De sportsubsidies dienen ter ondersteuning van de kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen. Het gemeentebestuur wil hiermee de sportverenigingen ook dichter betrekken bij de doelstellingen van het gemeentebestuur en de administratie zo eenvoudig mogelijk maken.

Om sportsubsidies te kunnen aanvragen, moet de sportvereniging erkend zijn. Wat dit inhoudt, vind je in het “Reglement voor erkenning als Merchtemse sportvereniging” (goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 oktober 2023).

Om vervolgens sportsubsidies te kunnen ontvangen, moet de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen die je vindt in het “Subsidiereglement voor Merchtemse sportverenigingen” (goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 oktober 2023).

Alle sportverenigingen krijgen jaarlijks ten laatste in de loop van september een communicatie met de te volgen aanvraagprocedure. De subsidiëring van het werkingsjaar (van september tot augustus het jaar nadien) wordt bepaald op basis van de gegevens van het voorgaande werkingsjaar.

Naar top