Sportsubsidies

Erkende Merchtemse verenigingen kunnen aanspraak maken op 2 sportsubsidies. 

1. Aanvraag tot erkenning als Merchtemse sportvereniging 2017: verplicht in te vullen

Indien uw club een aanvraag deed bij de vorige periode, zal de contactpersoon van het vorige dossier een ingevulde erkenningsaanvraag ontvangen, gelieve deze na te kijken en eventueel aan te passen of aan te vullen waar nodig.

2. Aanvraag subsidie voor Merchtemse sportverenigingen BPS1

Clubs die in 2016 een aanvraag indienden, ontvangen voor de aanvraag 2017 een deels ingevuld Excel via mail. Dit dient te worden nagekeken en aangepast waar nodig. Hou zeker de ploeginformatie al bij tijdens de lopende periode!

Bijlagen bij uw aanvraag

In het reglement is per criterium vermeld welk bewijs er nodig is. Noteer op elk bewijs het nummer van het criterium waarbij het hoort.

Er zijn verschillende tabs in het Excel-bestand:

  • tab 1: aanvraagformulier voor BPS 1 (algemeen) en BPS 2 (enkel indien u jeugdwerking hebt)
  • tab 2: overzicht trainers. De contactpersoon van de club krijgt een ingevuld overzicht met de gegevens van de vorige jaren.
  • tab 3: De ploeginformatie dient voor elke ploeg te worden ingevuld. Er is voorzien dat u per ploeg 3 trainingsmomenten/week kan noteren (wedstrijden tellen niet mee)

Als een trainer/medewerker bijscholing of opleiding volgde, is een attest nodig of een ingevuld formulier:

  • Invulformulier voor bijscholing (enkel nodig indien attest niet alle info vermeld)
  • Invulformulier voor opleiding

U kan alles invullen bij voorkeur via het Excelbestand (zie onderaan). Onderaan vindt u ook een fictief ingevuld voorbeeld.

3. Aanvraag subsidie voor Merchtemse sportverenigingen met jeugdwerking BPS 2

Bijlagen bij uw aanvraag voor subsidie: in het reglement is per criterium vermeld welk bewijs er nodig is. Noteer op elk bewijs het nummer van het criterium waarbij het hoort.

In principe zijn alle bijlagen al bij de aanvraag BPS 1 ingevuld.
Indien uw club een jeugdsportcoördinator heeft, dient u dit aan te duiden in het overzicht_trainers.

4.Reglementen vanaf 2014

1. Erkenning als Merchtemse sportvereniging 

2. Subsidiereglement voor Merchtemse sportverenigingen BPS1

Om in aanmerking te komen voor het beleidssubsidiereglement, dient de sportvereniging:

• erkend te zijn als gemeentelijke sportvereniging. De hieraan verbonden voorwaarden zijn in een afzonderlijk gemeentelijk reglement opgenomen.
• aan minstens 10 kwalitatieve criteria te voldoen.

3. Subsidiereglement voor Merchtemse sportverenigingen met jeugdwerking BPS2

Om in aanmerking te komen voor het impulssubsidiereglement, dient de sportvereniging

• erkend te zijn als gemeentelijke sportvereniging. De hieraan verbonden voorwaarden zijn in een afzonderlijk gemeentelijk reglement opgenomen.
• aangesloten te zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
• minimum 60 uren per jaar actieve en kwalitatieve sport aan jeugdleden aan te bieden.

4. Bijlage: Referentietabel VTS (waardeschalen)

5. Bijlage: lijst met erkende Vlaamse sportfederaties

  • sportsubsidies

Openingsuren & contact

Sportdienst

adres
Dendermondestraat 311785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 03
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Op zaterdag enkel burgerzaken (8u30 - 11u30)

Deel deze pagina