naar top

Sportsubsidies

Met een doordacht sportbeleid wil het gemeentebestuur het kwalitatief sportaanbod voor de inwoners stimuleren. Het  beleid voorziet daarom sportsubsidies voor onze plaatselijke sportverenigingen, om hen te ondersteunen om hieraan mee te werken.

Erkende Merchtemse verenigingen kunnen aanspraak maken op 2 sportsubsidies, nl. BPS 1 en BPS 2. Aanvragen voor de periode september 2021 - augustus 2022 dienen voor 30 september 2022 binnen te zijn.

Clubs die vorig jaar een aanvraag indienden, ontvangen eind augustus per mail alle informatie voor een nieuwe aanvraag. We vragen om zoveel mogelijk digitaal terug te sturen.

Wat moet je invullen om je sportsubsidie aan te vragen?

  1. Een erkenningsaanvraag: zo hebben we altijd de meeste up-to-date informatie van je club
  2. Het Excelbestand “sportsubsidies” met verschillende tabs:
    • tab 1: aanvraag voor BPS 1 (enkel als je erkend bent en aan minstens 10 kwalitatieve criteria voldoet) en BPS 2 (enkel als je een aparte jeugdwerking hebt van minstens 60 uur per jaar met gediplomeerde trainers). Onderaan vind je een fictief ingevuld voorbeeld.
    • tab 2: overzicht trainers. Het volgnummer in deze tab gebruik je nadien in de tab van de ploeg(en)
    • tab 3: voor elke ploeg dient je de ploeginformatie in te vullen. Wedstrijden tellen niet mee.

Welke bijlagen zijn nodig?

In het reglement is per criterium vermeld welk bewijs er nodig is. Noteer op elk bewijs het nummer van het criterium waarbij het hoort.

Als een trainer/medewerker bijscholing of opleiding volgde, is een ook attest nodig of een ingevuld formulier.

  • sportsubsidies

Openingsuren & contact

Sportdienst

adres
Dendermondestraat 311785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 07
e-mail
Vandaag gesloten

Deel deze pagina