Seniorenraad

De seniorenraad adviseert over de belangen van ouderen als groep; niet als individuele oudere. Dit is een zaak voor de ouderenbonden.

De seniorenraad behartigt de belangen van ouderen op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, sociale verbanden, cultuur, recreatie, sociaal-economische positie, verkeer, vervoer e.d. De seniorenraad brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en aan derden.

De seniorenraad

  • put haar activiteit uit de opdracht tot het bevorderen van de maatschappelijke participatie van ouderen in de samenleving;
  • zij toetst het integrale gemeentelijk beleid aan deze doelstelling;
  • zij ontvangt signalen uit de samenleving en zet die om in adviezen aan de lokale overheid.

In voorkomende gevallen neemt de seniorenraad de vrijheid zelf alternatieven voor het te voeren beleid aan te dragen.

Zij bouwt aan een netwerk om zodoende een brug te slaan naar de samenleving teneinde constant alert te zijn op het realiseren van de doelstelling: "maatschappelijke participatie van ouderen in de samenleving".

Samenstelling

Ghislain Becqué

Functies

Lid seniorenraad

Frans Bliki

Functies

Lid seniorenraad

Jan Buys

Functies

Lid seniorenraad

Nadia Dekens

Functies

Lid seniorenraad

Maria Dooms

Functies

Lid seniorenraad

Elvira Gorlias

Functies

Lid seniorenraad

Frans Janssens

Functies

Lid seniorenraad

Christiane Leclercq

Functies

Lid seniorenraad

Alfons Luypaert

Functies

Lid seniorenraad

Anny Maervoet

Functies

Lid seniorenraad

Jef Mertens

Functies

Lid seniorenraad

Edgard Meskens

Functies

Lid seniorenraad

Maria Moens

Functies

Lid seniorenraad

Jose-Manuel Morato-Meco

Functies

Lid seniorenraad

Gustaaf Puttaert

Functies

Lid seniorenraad

Gerda Rombauts

Functies

Lid seniorenraad

Julienne Spolspoel

Functies

Lid seniorenraad

Stefaan Troch

Functies

Lid seniorenraad

Jan Van Campenhout

Functies

Lid seniorenraad

Jean Van Hemelrijck

Functies

Lid seniorenraad

Theo Vander Elst

Functies

Lid seniorenraad

Marie-Louise Vanderstraeten

Functies

Lid seniorenraad
Naar top