RUP Merchtem centrum deelgebied 2 - goedgekeurd

De gemeente Merchtem heeft een aantal BPA’s in het centrum herzien door deze om te zetten met behulp van een daarvoor op te stellen “RUP Merchtem Centrum”. 

De stedenbouwkundige voorschriften van de BPA’s zijn sterk verouderd en dienen te worden geactualiseerd. Hiermee wil de gemeente de ruimtelijke ontwikkeling van de kern van Merchtem op een duurzame wijze verankeren en de kwaliteit van de leefomgeving en het publieke domein verbeteren.

Merchtem Centrum omvat een groot gebied met verschillende wijken met elk hun eigenheid, waardoor bij de opmaak van het RUP Merchtem Centrum is gekozen voor een gefaseerde benadering.  Daarbij is gekozen voor de aanpak via samenhangende gebieden.

Het RUP deelgebied 2 (centrumgebied) werd tijdens de gemeenteraad van 19 juni 2023 definitief vastgesteld.

Het RUP werd opgemaakt conform de geldende richtlijnen van het geïntegreerde planningsproces voor Ruimtelijke uitvoeringsplannen gekoppeld aan een milieueffectenonderzoek. 

Belangrijke data

  • Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad van 19 december 2022
  • Het openbaar onderzoek liep van 16 januari 2023 tot en met vrijdag 17 maart 2023
  • Definitieve vaststelling door de gemeenteraad van 19 juni 2023
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad op vrijdag 11 augustus 2023.
  • Het RUP gaat definitief in voege 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, 25 augustus 2023.
Naar top