RUP fragmenten Brussegem - in opmaak

Het gemeentebestuur van Merchtem brengt ter kennis dat, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de daarop aangebrachte wijzigingen, het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Fragmenten Brussegem voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2024.

Het RUP Fragmenten Brussegem ligt gedurende de periode van het openbaar onderzoek ter inzage voor het publiek op het gemeentehuis, dienst omgeving, Nieuwstaat 1 te 1785 Merchtem, iedere werkdag van 8 tot 12 uur, en bijkomend dinsdag van 13.30 tot 20 uur. Het RUP is eveneens raadpleegbaar op het DSI-loket, nummer RUP_23052_214_00008_00001.

Het openbaar onderzoek loopt vanaf maandag 10 juni 2024 tot en met donderdag 8 augustus 2024.

In kader hiervan wordt een bijkomend infomoment georganiseerd in de gemeentelijk feestzaal te Brussegem, Drinkeling 10 op donderdag 27 juni 2024. Doorlopend tussen 19.30 uur en 21.30 uur zal het studiebureau Antea aanwezig zijn om jouw vragen te beantwoorden.

Bezwaren en opmerkingen kunnen tot en met donderdag 8 augustus 2024 (24 uur), datum van sluiting openbaar onderzoek, schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) worden toegezonden bij aangetekende brief, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, afgegeven worden op het gemeentehuis, dienst omgeving, tegen ontvangstbewijs, of via mail omgeving@merchtem.be.

Naar top