Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming en voorschriften op delen van haar grondgebied vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de voorschriften van het gewestplan. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Er worden gewestelijke, provinciale en gemeentelijke RUP’s opgemaakt.

Naar top