RUP Sint Janstraat - goedgekeurd

Een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. 
Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het betreft een RUP voor een deel van het kerngebied van de gemeente. Met dit RUP wordt het BPA 1 herzien, daterend van 1997, met uitzondering van het later opgemaakte BPA Parking Ginder-Ale en het PRUP Ginder-ALE. Ondertussen vonden er evoluties plaats op het vlak van woonwensen en woonvormen. Verder bood het BPA onvoldoende mogelijkheden voor diverse vormen van ontwikkeling van de kern. Dit RUP werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 november 2018.

Downloads

Naar top