RUP Ginder-Ale - goedgekeurd

Een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. 
Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De voormalige site van het brouwerijgebouw Ginder-Ale wordt op vraag van de gemeente Merchtem ontwikkeld als een gemengd woongebied.  Het 'Masterplan Ginder-Ale" werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 november 2012Op 9 januari 2014 keurde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters, het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Landschappelijk baken Ginder-Ale' goed. 

Naar top