Reispaspoort

Maak een afspraak

Een geldig reispaspoort is een document om jouw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over jouw identiteit en nationaliteit, jouw handtekening en jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van het paspoort moet de burger zich persoonlijk aanbieden.

Het paspoort is:

 • zeven jaar geldig voor volwassenen
 • vijf jaar voor minderjarigen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Als jouw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Hoe aanvragen

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.

Vraag uw paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens vijf dagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaat wel een spoedprocedure: als de aanvraag voor 15 uur gebeurt, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd. Die spoedprocedure is wel duurder.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag kom je persoonlijk en heb je volgende documenten nodig:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen
 • je vorig paspoort (als je er één hebt/als het minder dan 10 jaar oud is)
 • Bij verlies van je vorig reispaspoort is geen proces-verbaal van de politie of een attest van verlies nodig
 • Bij diefstal heb je wel een proces-verbaal van diefstal nodig
 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.

Je kan een pasfoto nemen in de pasfotocabine op Campus Gasthuisstraat. Kom 5 minuten voor je afspraak. Kostprijs is 8 euro voor 6 pasfoto’s.

Voor het afhalen van het paspoort kom je steeds persoonlijk. Kinderen minder dan 12 jaar moeten bij afhaling niet aanwezig zijn. Gelieve hiervoor een afspraak te maken.

Opgelet, paspoorten die na 3 maanden niet werden afgehaald, moeten we ambtshalve annuleren.

Kostprijs

 • normale procedure: volwassenen 79,00 euro
 • normale procedure: kinderen tot 18 jaar 35,00 euro 
 • spoedprocedure: volwassenen 260,00 euro
 • spoedprocedure: kinderen tot 18 jaar 210,00 euro
 • superspoedprocedure (aanvraag in gemeente): volwassenen 320,00 euro
 • superspoedprocedure (aanvraag in gemeente): kinderen tot 18 jaar 270,00 euro
 • superspoedprocedure (aanvraag in Brussel): volwassenen 350,00 euro
 • superspoedprocedure (aanvraag in Brussel): kinderen tot 18 jaar 320,00 euro

Normale procedure: je kan jouw paspoort afhalen na bericht (5 werkdagen). Gelieve hiervoor een afspraak te maken.

Spoedprocedure: indien je voor 15 uur een aanvraag doet, kan je 1 dag nadien jouw paspoort afhalen bij de dienst Burgerzaken, campus Gasthuisstraat na 14 uur. Gelieve hiervoor een afspraak te maken.

Superspoedprocedure: een paspoort, waarvoor de aanvraag van maandag tot vrijdag vóór 15u00 wordt doorgestuurd, kan 4u30 later, afgehaald worden aan het loket in de Koloniënstraat 11 in 1000 Brussel (vlak bij het Centraal Station).
Een paspoort dat wordt aangevraagd op zaterdag, zal de volgende werkdag vanaf 10u beschikbaar zijn bij het loket in de Koloniënstraat.

Voorlopig paspoort wegens humanitaire redenen 

De procedure voor een voorlopig paspoort wegens humanitaire redenen (overlijden of hospitalisatie van een familielid) verloopt via een andere procedure. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken.

Naar top