naar top

Registratiekantoor

In het registratiekantoor kan je terecht voor

  • het registreren van overeenkomsten (koop, ruil, huur, ...) in verband met onroerende goederen
  • aangiften van nalatenschap
  • afleveren van formulieren en attesten in verband met het onroerend bezit.

Het registratiekantoor is verhuisd. Het nieuwe adres is:

FOD Financiën - Registratiekantoor

Regentschapsstraat 54

1000 Brussel

T 02 57 78 650

rzsj.kantoor.asse@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 8 tot 12 uur.

Deel deze pagina