Registratie niet-Belgen als kiezer

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 kunnen ook niet-Belgen deelnemen als kiezer, mits zij zich registreren ten laatste op 31/07/2024.

Voorwaarden voor EU-burgers

  • Je bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen
  • Je bent niet uitgesloten als kiezer
  • Je bent ten laatste op 31/07/2024 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in Merchtem
  • Je bent ten laatste op 31/07/2024 geregistreerd als kiezer

Voorwaarden voor niet-EU-burgers

  • Je bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen
  • Je bent niet uitgesloten als kiezer
  • Je bent op 31/07/2024 al minstens 5 jaar onafgebroken ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister in Merchtem
  • Je bent ten laatste op 31/07/2024 geregistreerd als kiezer

Hoe kan je je registreren als kiezer?

Dat kan op verschillende manieren:

De brief met je versturen naar: Gemeentebestuur Merchtem, dienst Burgerzaken, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Wat als jouw inschrijving als kiezer wordt geweigerd?

De overheid onderzoekt jouw aanvraag en laat je de beslissing weten. Je kan in beroep gaan als je niet eens bent met deze beslissing. Je kan binnen de 10 dagen na deze beslissing jouw bezwaren per aangetekende brief bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Nadien is ook nog een procedure voor het Hof van Beroep mogelijk. Deze beroepsmogelijkheden worden vermeld in de beslissing.

Stemrecht

In de gemeenten van het Vlaamse gewest is de stemplicht afgeschaft voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eens je ingeschreven bent als kiezer, mag je gaan stemmen, maar het is niet verplicht.

Meer informatie

Naar top