Recyclagepark

Maak een afspraak

Een afspraak maak je het makkelijkst digitaal, via de website van Intradura, wanneer je maar wil! Deze tool kan je niet via Internet Explorer gebruiken, wel via Chrome, Firefox, Edge!.

Wil je telefonisch een afspraak maken, zijn er problemen, wil je annuleren of heb je hulp nodig bij je aanvraag, dan kan je tijdens de kantooruren terecht op het nummer 02 334 17 40.

Maak een afspraak

Het gemeentelijke recyclagepark hanteert het principe "de vervuiler betaalt". Het aangebrachte afval moet betaald worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen betalende en niet-betalende fracties.

De bezoeker betaalt een retributie voor

 • vlak glas
 • grof vuil
 • gebonden asbest (met uitzondering van de eerste 200 kg per jaar per gezin indien apart aangevoerd).
  verplicht goed te verpakken zodat stofvorming of breuken worden vermeden. Enkel gebonden asbest is toegelaten op het containerpark, meestal onder de vorm van asbestcementplaten. Niet gebonden asbest kan enkel ingezameld worden door professionele asbestverwijderaars. Een lijst van asbestverwijderaars is te vinden op de website van OVAM: http://www.ovam.be
 • stronken, tuinafval, gras
 • snoeihout (met uitzondering van de eerste 200 kg per jaar per gezin indien apart aangeleverd)
 • hout
 • cellenbeton
 • bouw en sloop 
 • steenpuin (los aangevoerd, niet in gemeentelijke steenpuinzakken)

Let op, er kan op het recyclagepark ENKEL MET BANKKAART betaald worden.

Niet-betalende fracties

 • AEEA
 • KGA
 • PMD (aangeboden in een gemeentelijke PMD-zak)
 • Hol glas (flessen, bokalen, …)
 • Papier en karton
 • Batterijen
 • Printerafval
 • Textiel
 • Huishoudelijke en niet-huishoudelijke verlichtingsapparatuur en lampen
 • Motorolie
 • Frituurolie – en vet
 • Luierzakken
 • Autobanden van particulieren
 • Asbestafval (eerste 200 kg per gezin, indien apart aangeleverd in een transparante folie/plastiek)
 • Snoeihout ( eerste 200 kg per gezin, indien apart aangeleverd)
 • Schroot en metaal
 • Onbehandelde  kurken
 • Propere plastic schroefdopjes
 • Zuiver piepschuim
 • Plastics voor perscontainer
 • GFT- en restafval (in intercommunale afvalzakken)

Snoeihout is hout dat vrijkomt bij het snoeien en verhakseld kan worden (niet: boomwortels, rozelaars, bloemen, grasmaaisel, hakvuil en materialen die niet kunnen verhakseld worden en in de GFT-zak kunnen)

 • diameter snoeihout in cm = > 2,0 cm – 35,0 cm <
 • snoeisel met een diameter van < 2,0 cm komt niet in aanmerking om te verhakselen en wordt doorverwezen naar de container groenafval (= betalend)
 • snoeihout met een diameter van > 35,0 cm wordt aanzien als boomstronk (= betalend)

Wat betreft het huis-aan-huis snoeihout samen met het GFT is de richtlijn betreft de dikte maximaal 5,0 cm.

Kringloopcentrum TELEVIL: omdat afval voorkomen en hergebruiken nog altijd beter is dan verwerken, steunt de gemeente het kringloopcentrum TELEVIL. Hier krijgen je afgedankte meubelen, huisraad, kleren, radio, tv-toestel, enzovoort, een nieuw leven.

Alles wat, eventueel na een kleine reparatie, kan hergebruikt worden, kan je gratis laten ophalen door het kringloopcentrum TELEVIL – 02 255 19 40.

Landbouwfolies: de inzamelingen worden tijdig aangekondigd via de gemeentelijke infokanalen en de ophaalkalender.

Regelgeving

Het retributiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 april 2020.

Vind hier het recyclagepark op het stratenplan

Naar top