Rattenbestrijding

De wetgeving verplicht iedereen om de bruine rat te bestrijden op eigen terrein. Op privaat terrein is de eigenaar/huurder volledig verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten. De gemeente bestrijdt ratten op het openbaar (gemeentelijk) domein.

Om ratten efficiënt te bestrijden is het belangrijk dat zowel particulieren als gemeente de nodige maatregelen nemen.

Meldpunt gemeente

Overlast van ratten op het openbaar domein? Meld dit via het E-loket onderaan deze pagina, loods@merchtem.be of telefonisch via het nummer 052 37 39 15.

Meldpunt Vlaams-Brabant 

Ratten gespot langs een waterloop van 2e categorie (Stambeek, Grote Molenbeek,…)? Neem contact op met het meldpunt ratten Vlaams-Brabant – meldpuntratten@vlaamsbrabant.be of telefonisch via 016 26 77 90.

Hoe ratten vermijden?

De beste bestrijdingsmethode is uiteraard preventie. 

  • Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus zorg dat ratten geen toegang krijgen tot voedsel of schuilplaatsen/nestgelegenheid.
  • Laat geen etensresten rondslingeren en berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers.
  • Voeder dieren bij voorkeur ’s morgens zodat er ’s nachts geen voedsel meer aanwezig is in de voederbakken.
  • Sluit vuilnisbakken en-zakken altijd goed af en vermijd het overvloedig voederen van vogels en wild.
  • Compostvaten of compostbakken in de tuin trekken ratten aan: laat geen organisch afval naast het compostvat/compostbak liggen + zet het compostvat bij voorkeur op een harde ondergrond.
  • Gooi geen gekookte etensresten op de composthoop.
  • Scherm verluchtingskokers en –raampjes, afvoerpijpen en rioolputten best af met een draad of een rooster; ook ramen en deuren van plaatsen waar voedsel aanwezig is, worden best telkens dicht gedaan.
  • Zorg voor een opgeruimde en propere omgeving in en rond de woning. Ruim rommelhoekjes op.
  • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.

Digitaal loket

Naar top