Raad van Bestuur

De raad van bestuur beheert het beleid van het AGB op lange termijn. De gemeenteraad wijst de leden van de raad van bestuur aan.

De voorzitter roept de raad van bestuur minstens tweemaal per jaar samen telkens als de belangen van het bedrijf het vereisen.

Naar top