Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in raamvervanging en muurisolatie

Inhoud

De combinatiepremie is in 2017 afgeschaft, maar kan wel nog worden aangevraagd als de eerste investering (ramen of muren) in 2016 werd gefactureerd en de eindfactuur van de tweede investering van 2017 is (uiterlijk 12 maanden na de eerste investering).

De combinatiepremie is een verhoogde premie van uw netbeheerder als u in uw woning of appartement gelijktijdig investeert in:

 • volledig nieuwe ramen met hoogrendementsglas (dus ook nieuw schrijnwerk)
 • én na-isolatie van een bestaande buitenmuur of spouwmuur.

Het bedrag dat u krijgt voor raamvervanging in deze premie is 4 keer zo hoog als de premie die u krijgt voor hoogrendementsglas als aparte investering (zonder muurisolatie). De terugverdientijd van beide investeringen kunt u berekenen met de energiewinstcalculator.

Wie vanaf 2017 investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, komt ook in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus (de combinatiepremie en de totaalrenovatiebonus zijn niet combineerbaar als het om dezelfde investeringen gaat).

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de energieprestatieregelgeving (EPB) moeten voldoen, komen niet in aanmerking.
 • Beide werken (raamvervanging en muurisolatie) moeten door een aannemer worden uitgevoerd en gefactureerd.
 • Beide werken moeten gestart zijn na 1-1-2014. Als een van beide werken vóór 2014 werd gestart, geldt de combinatiepremie niet.
 • Alle eindfacturen moeten een datum hebben vanaf 1-1-2014. Voorschotfacturen mogen een vroegere datum hebben, zolang de werken zelf maar starten na 1-1-2014. De eindfacturen van beide werken mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
  • Vanaf 2017 zal de combinatiepremie alleen nog aangevraagd kunnen worden als de eerste investering (ramen of muren) in 2016 werd gefactureerd en de eindfactuur van de tweede investering van 2017 is (uiterlijk 12 maanden na de eerste investering). De voorwaarden voor een investering in 2017 zijn dezelfde als die voor een investering in 2016.
 • Voor de muurisolatie gelden de voorwaarden van de premies voor buitenmuurisolatie of spouwmuurisolatie. Valt de eerste investering (ramen of muren) in 2016 en de tweede (ramen of muren) in 2017, dan blijven de voorwaarden van 2016 van kracht.
 • Deze verhoogde premie geldt alleen als alle ramen (met enkele of gewoon dubbele beglazing met een U-waarde van 2,9 W/m²K of slechter) werden vervangen in de gevels of geveldelen die geïsoleerd werden. Het moet gaan over volledige raamvervanging, alleen de beglazing vervangen is dus niet voldoende.
 • De nieuwe ramen moeten hoogrendementsglas hebben met Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K (of maximaal 0,8 W/m²K bij vervanging van dubbele beglazing) en een Uw-waarde van maximaal 1,7 W/m²K.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de datum op uw laatste eindfactuur. U kunt dus bijv. eerst de ramen laten vervangen en enkele maanden later de muurisolatie laten aanbrengen. Alle facturen moeten in één aanvraagdossier worden ingediend.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het isolatiemateriaal en het hoogrendementsglas moeten voldoen.

De gecombineerde premie kan niet gecumuleerd worden met de afzonderlijke premies. Wie niet kan voldoen aan de voorwaarden van deze combinatiepremie, kan wel altijd de afzonderlijke premies voor hoogrendementsglas en muurisolatie aanvragen.

Procedure

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de eindfactuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de eindfactuurdatum.

Stuur het volledig ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Kostprijs

In geval van combinatie van muurisolatie én raamvervanging bedraagt de premie
voor de muurisolatie:

en

 • voor de vervanging van ramen met enkel glas door ramen met hoogrendementsglas
  (met Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K en Uw-waarde van maximaal 1,7 W/m²K):
  48 euro per m², met een maximum van 1680 euro (of 35 m²)
 • voor de vervanging van ramen met enkel of dubbel glas door ramen met hoogrendementsglas
  (met Ug-waarde van maximaal 0,8 W/m²K en Uw-waarde van maximaal 1,7 W/m²K):
  60 euro per m², met een maximum van 2100 euro (of 35 m²).

Het premiebedrag hangt dus af van de U-waarde van het glas (Ug) en van het gehele raam (Uw).

Als de premie wordt aangevraagd voor meerdere wooneenheden door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging, dan geldt de maximale glaspremie per wooneenheid.

Beschermde afnemers

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers worden de premie en de maxima met 50% verhoogd.

Naar top