BPA Puursstraat - goedgekeurd op 23/08/2012

Het BPA Puursstraat betreft een binnengebied, gelegen tussen de Puursstraat en de Wolvertemsesteenweg, met een grootte van ongeveer 13 ha. Volgens het gewestplan is het volledig gelegen in woongebied. Het bestaat uit twee delen langs weerzijden van de Puursstraat. Het BPA wordt in het oosten begrensd door de woningen langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat en door landbouwgronden. In het zuiden bevinden zich woningen langs de Brusselsesteenweg en de Puursstraat. Ten noorden grenst het BPA aan de Wolvertemsesteenweg en de achtersteperceelsgrens van de woningen die zich hierlangs bevinden.

BPA werd goedgekeurd op 23 augustus 2012.

Downloads

Naar top