BPA 9 – industriezone – goedgekeurd op 3/2/2005

Dit BPA is het Merchtems industriegebied en strekt zicht uit langsheen de Brusselsesteenweg, Dooren en Preenakker. Alhoewel de benaming ‘industriezone’ voor dit BPA wordt gebruikt, gaat het volgens de gebiedsindeling van het gewestplan “Halle-Vilvoorde-Asse” over een gebied dat bestemd is voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het beslaat een oppervlakte van circa 47 ha.

BPA werd goedgekeurd op 3 februari 2005.

Downloads

Naar top