Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is een strategisch beleidsdocument dat de mobiliteitsvisie van Merchtem vormgeeft en de te nemen acties uitzet op korte, middellange en lange termijn.

Een gemeentelijk mobiliteitsplan vormt het beleidskader waarbinnen de mobiliteit binnen de gemeente aangepakt zal worden. Het is echter niet de bedoeling om in dit document reeds uitvoeringsplannen te voorzien. Verder studiewerk en uitwerking van plannen en projecten maken geen deel uit van het mobiliteitsplan maar volgen uit de actietabel.

Het oorspronkelijke mobiliteitsplan van Merchtem dateert van 2005 en werd reeds een eerste maal aangepast in 2015. Het plan werd voor de tweede maal geüpdatet, rekening houdend met een evoluerende maatschappij.

Er werden een aantal thema’s geselecteerd die verder onderzocht werden:

  • Bereikbaar autoluw centrum
  • Duurzaam parkeerbeleid
  • Veilige schoolomgevingen
  • Leefbare dorpskernen
  • Kwaliteitsvol fietsbeleid
  • In kaart brengen van ruimtelijke en strategische projecten

Verkennings- en uitwerkingsfase

Om een zo breed mogelijk publiek te consulteren, werd bij het begin van het proces per deelkern (Merchtem, Peizegem en Brussegem) een workshop georganiseerd. Na een algemene toelichting werd in kleine groepjes gewerkt zodat iedereen de kans kreeg om opmerkingen of probleempunten aan te reiken. Deze werden meegenomen in de verkenningsnota waarna de thema’s en het onderzoek scherp gesteld werden. 

Onderaan deze pagina vind je feedback van het gemeentebestuur op de meest gemaakte opmerkingen en suggesties.

Beleidsfase

In een derde en laatste fase werden deze resultaten omgezet in een duurzaam beleidsplan met bijhorende actietabel om de komende jaren mee aan de slag te gaan.

In onderstaande filmpjes wordt het mobiliteitsplan uitgebreid toegelicht. 

Mobiliteitsplan Merchtem

Thema 1: leefbare en verkeersveilige dorpskern Merchtem

Thema 2: zachte weggebruikers

Thema 3: parkeerbeleid

Thema 4: deelgemeenten

Thema 5: veilige schoolomgevingen

Thema 6: koppeling stedenbouw

Downloads

Naar top