Wilsverklaring orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Voorwaarden

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven.

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kunt u een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.

 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).
 • Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking. Het document kan je later ook opvragen bij de dienst burgerzaken of via het E-loket.

Procedure

In de ‘verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal’ staan 4 beslissingen waar u uitdrukkelijke toestemming voor kunt geven, waar u zich tegen kunt verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

 • Donatie van organen voor transplantatie
 • Donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
 • Donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 • Donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek
  (opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap)

U kunt uw wilsverklaring registreren:

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Ingevulde formulier (ook te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken)

Kostprijs

De registratie van de wilsverklaring is gratis.

Meer informatie

https://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/leifplan/

https://www.klikvoororgaandonatie.be/nl/startpagina/

Naar top