Elektronische identiteitskaart (eID)

Inhoud

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen.

De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit betekent dat je je zowel voor de aanvraag als voor het afhalen van de eID persoonlijk moet aanbieden, aangezien zowel bij de aanvraag als bij het afhalen de vingerafdrukken van de betrokkene moeten geplaatst worden.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • jouw identiteit online kan bevestigen
 • documenten elektronisch kan ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar. Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Bij de aanvraag van uw eID krijg je een brief met een PIN-code en een PUK-code.

 • Je hebt jouw PIN-code nodig elke keer je je eID wilt gebruiken

Je hebt jouw PUK-code nodig om Je PIN-code de eerste keer in te stellen of als je je PIN-code niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

Kinderen die nog geen kids-ID hebben, ontvangen automatisch een oproepingskaart voor een eID. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om jouw identiteitskaart altijd bij je te hebben.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

Hoe aanvragen

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om jouw eID bij de Dienst burgerzaken van uw gemeente aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je  ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij je gemeente:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je gaat vervolgens met uw oproepingskaart, een recente pasfoto volgens de ICAO-normen en je huidige identiteitskaart naar je gemeente. Drie tot vier weken later, krijg je per brief bericht dat je eID klaar ligt.

Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvangt je in de brief ook een PIN-code en een PUK-code. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je je eID afhaalt. Jouw PIN-code kan bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Let op. Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je  eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u drie weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij jouw gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen twee of drie dagen. Let op hiervoor betaal je wel een hoge kostprijs.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van jouw eID kom je persoonlijk en breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart;
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet;
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Je kan een pasfoto nemen in de pasfotocabine op Campus Gasthuisstraat. Kom 5 minuten voor je afspraak. Kostprijs is 8 euro voor 6 pasfoto’s.

Bij het afhalen van jouw eID kom je persoonlijk en breng je volgende zaken mee:

 • je oude identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal);
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag jouw identiteitskaart af te halen en waarop ook jouw PIN-en PUK-code vermeld staan.

Identiteitskaarten die na 3 maanden niet werden afgehaald, moeten we ambtshalve annuleren.

Kostprijs

De kostprijs van een eID staat vermeld op uw oproepingskaart. De kostprijs voor een gewone procedure bedraagt 23,70 euro.

Spoedprocedure: indien je voor 15 uur een aanvraag doet, kan je 1 dag nadien je eID afhalen in het gemeentehuis na 14 uur. Kostprijs is 123,20 euro.

Dringende spoedprocedure met afhaling in Brussel: indien je voor 15 uur een aanvraag doet, kan je 4,5 uur later jouw eID afhalen bij de FOD Binnenlandse zaken (Park Atrium, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel), zelfs op zaterdagvoormiddag. Voor aanvragen na 15u, kan je jouw eID de volgende werkdag afhalen of zaterdag vanaf 8u30. Kostprijs is 157,30 euro.

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Naar top