Gedeeld verblijf minderjarigen

Wanneer ouders niet langer samenwonen, stelt zich de vraag bij welke ouder de minderjarige kinderen worden ingeschreven. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind daar ingeschreven. 

Het is voortaan mogelijk om in het dossier van het minderjarige kind te registreren dat deze ook verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde ‘huisvesting verlenende ouder’ bij wie het kind niet is ingeschreven. 

De registratie van gedeeld verblijf kan nuttig zijn om in aanmerking te komen voor bepaalde kortingen of faciliteiten zoals een verminderd zwembadtarief. Bovendien heeft de gemeente waar het kind een gedeeld verblijf heeft, op deze manier kennis dat het kind gedurende een bepaalde tijd op haar grondgebied verblijft.

Hoe aanvragen

 Het verzoek wordt ingediend op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis op basis van ofwel:

  • een gerechtelijke beslissing;
  • een gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders (met kopie identiteitskaarten).

Enkel indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Kostprijs

De registratie is gratis.

Getuigschrift

Deze informatie is niet vermeld op de identiteitskaart, maar de ouder kan bij de gemeente waar het kind een gedeeld verblijf heeft, een getuigschrift van gedeeld verblijf afhalen. Dit is gratis.

Naar top