Sint-Stefaan Mollem

De geloofsgemeenschap Mollem telt 2500 zielen en is toegewijd aan de Heilige Stefanus, diaken. De parochie behoort tot de Pastorale Zone - De Bron.

De Sint-Stefanuskerk is niet de eerste kerk van Mollem. Reeds in de XIde eeuw was er sprake van een parochie. Dat weten we uit een oorkonde van 1126 waarbij de bisschop van Kamerijk “Altare de Molinhem” overdroeg aan de abdij van Affligem.
De vorige kerk was waarschijnlijk een Romaans gebouw met vieringtoren op de kruisbeuk, naar het model van Asse.
In 1753 werd besloten een nieuwe kerk te bouwen, omdat het gewelf op vele plaatsen gescheurd was.
Deze nieuwe kerk werd op aandringen van de gelovigen tussen 1754 en 1758 gebouwd door de abdij van Affligem.
Zij werd opgetrokken in barokstijl, met een deuromlijsting in rococostijl. Op 28 juni 1760 werd de kerk ingezegend door aartspriester De Bruyne van de dekenij Aalst en plechtig ingewijd op 16 juni 1776 door Kardinaal Aartsbisschop Johannes Henricus Graaf van Frankenberg die het hoogaltaar wijdde.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 4 september 1914, werd de toren door de Duitsers gedynamiteerd en dit terwijl de toenmalige pastoor De Munter in de kerk werd opgesloten door de bezetters. Ze wilden hem als getuige dat ze alleen de toren wilden vernietigen.
Na de oorlog werd de toren met giften van de parochianen hersteld. Daarna werd kerk nog meerdere malen gerestaureerd.

Bron: http://www.federatiemerchtem.be/ 

Naar top