Sint-Jan de Doper Ossel

De lokale geloofsgemeenschap van Ossel heeft als patroonheilige Sint-Jan de Doper. De parochie behoort tot federatie van Wemmel.

Wie passeert aan de Sint-Jan de Doperkerk in Ossel merkt alvast twee dingen op: dit is een kerk die vrij recent mooi werd gerestaureerd en die bovendien de vreemde titel van “moederkerk” draagt. Met dit laatste wordt verwezen naar het feit dat deze kerk in de vroege eeuwen van het Christendom een overkoepelende functie vervulde t.o.v. andere lokale kerken in de regio.

Uiterlijk draagt de huidige kerk nog steeds de sporen van haar roemrijk verleden: oorspronkelijk was dit een typisch Romaans bouwwerk – getuigen de restanten van een vierkante toren in kalksteen – waaraan gaandeweg een aantal belangrijke verbouwingen werden doorgevoerd.

Bron: https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-zone-samuel-wemmel

Naar top