Aanpassingswerken op verzoek

Particulieren kunnen de gemeente verzoeken aanpassingswerken uit te voeren aan het openbaar domein. De gemeente en de aanvrager betalen elke de helft van de uitvoeringskosten. 

Hoe aanvragen

  • via het online invulformulier in het E-loket

Procedure

Na de aanvraag zal een technische deskundige ter plaatse komen om de nodige opmetingen te doen en een raming van de kosten te maken. Nadien wordt er een raming van de kosten gemaakt. 

Je aanvraag en de raming worden allebei voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  

Na de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, wordt je op de hoogte gebracht en verzocht om de helft van de ramingsprijs te betalen. 

Afhandeling

Zodra de betaling gebeurd is, zal de gemeente de werken zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Na de uitvoering van de werken wordt een definitieve afrekening gemaakt. Indien nodig, moet er nog een restbedrag betaald worden of stort de gemeente het bedrag dat teveel betaald werd terug. 

Naar top