Tegemoetkoming constructieve zijbermverharding

Inwoners die de zijberm aan hun perceel constructief willen verharden, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de materiaalkost. 

De gemeentelijke tussenkomst in de kostprijs bedraagt  voor 2016 12,71 €/m² (BTW inclusief). Deze bedragen zijn jaarlijks herzienbaar op 1 januari. 

Hoe aanvragen

  • via het aanvraagformulier. Dit dien je te bezorgen aan de dienst Infrastructuur.
  • via het online invulformulier in het E-loket.

Procedure

De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring van het college, mogen de gevraagde werken uitgevoerd worden.

Afhandeling

Na de uitvoering van de werken komt de technische dienst ter plaatse om de oppervlakte op te meten, waarna het juiste bedrag op de rekening van de aanvrager wordt gestort. 

Naar top