Toelating afvuren vreugdesalvo's

Bij huwelijken, jubilea,...kan de burgemeester de toelating verlenen om vreugdesalvo‘s af te vuren. Een toelating is afhankelijk,van de locatie waar de festiviteiten plaatsvinden en de mogelijke hinder die er kan door veroorzaakt worden.

Voorwaarden

Een toelating wordt verleend op voorwaarde dat alle verantwoordelijkheid ten laste valt van de uitvoerders wat betreft schade aan derden die hieruit zou voortspruiten of eventuele ongevallen.

Je wordt tevens verondersteld de buren in te lichten gezien het risico bestaat dat honden en andere huisdieren een schrikgedrag kunnen vertonen.

Hoe aanvragen

Je kan de vergunning aanvragen via het aanvraagformulier onderaan.

Naar top