Toelating vogelschrikkanon

Om de teelten van tuinbouwers te beschermen tegen houtduiven, konijnen, ... kan je een toelating bekomen tot het plaatsen van een vogelschrikkanon. De toelating wordt verleend door de burgemeester. De vergunning is 1 maand geldig en kan na een positieve evaluatie verlengd worden met telkens 1 maand.

Voorwaarden

  • Het is verboden vogelafschrikkanonnen te plaatsen op minder dan 100 m van de dichtbijgelegen woning.
  • Er mag slechts gebruik gemaakt worden van het kanon tussen 08.00 uur en 21.00 uur. 
  • Maximum 6 knallen per uur. 
  • De toepassing van de algemene geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1 van Vlarem II. 
  • Het gebruik moet beperkt blijven tot de vrijwaring van aanplantingen onderhevig aan wildschade (sla, kolen, witloof, …)
  • Op verzoek van duivenliefhebbers dient het gebruik van het kanon onderbroken te worden tijdens de aankomst van de duiven bij wedstrijden ingericht door maatschappijen aangesloten bij de Belgische Duivenbond en dit enkel tijdens het weekend en de normale duur van de aankomst van de duiven.
  • Bij niet naleven van voornoemde voorwaarden zal op politiebevel het gebruik van het vogelafschrikkanon dienen gestopt te worden en wordt de vergunning opgeheven.
  • Bij overdreven hinder van de buurt kan de burgemeester de vergunning onmiddellijk opheffen. 


Hoe aanvragen

Je kan jouw aanvraag indienen via het aanvraagformulier onderaan of online via het E-loket.

Je wordt gecontacteerd na toekenning van de toelating.

Naar top