Machtiging ambulante activiteiten

Indien je een tijdelijke ambulante activiteit wil uitoefenen, dan heb je hiervoor steeds een voorafgaandelijke toelating nodig van het gemeentebestuur. Het kan bijvoorbeeld gaan om kippen- of hotdogkramen, kramen met groenten en fruit, seizoensverkoop van aardbeien of asperges, verkoop van ijs,...

Voor wie

Zelfstandige handelaars of ondernemers die in het bezit zijn van een machtiging (leurkaart). Deze machtiging kan worden aangevraagd in een erkend ondernemingsloket.

Hoe aanvragen

Je kan jouw aanvraag overmaken aan het college van burgemeester en schepenen via de dienst lokale economie. Gelieve onderstaande gegevens aan uw aanvraag toe te voegen:
  • Soort kraam
  • Plaats kraam
  • Wanneer  
  • Vennootschapsvorm
  • Kopie leurkaart
Jouw aanvraag zal nadien geagendeerd worden op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen. 
Naar top