Subsidie beplantingen

Inhoud

De gemeente wil het aanplanten van kleine landschapselementen (bomen, struiken, houtkanten...) aanmoedigen én natuurprojecten ondersteunen door een financiële tegemoetkoming te verlenen.

Een natuurproject is een project dat uitgevoerd wordt door een vereniging of een gemeentelijke onderwijsinstelling, actief binnen het Merchtemse grondgebied

Procedure

U kan het aanvraagformulier onderaan downloaden.

Kostprijs

De uitgekeerde subsidie per boom of struik bedraagt 50 % van de aankoopprijs met een maximum van 50 % van het bedrag vermeld in het gemeentelijk reglement.

Regelgeving

Het subsidiëringsreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 mei 2008.

Naar top