Vlaamse Wooncode

De Vlaamse Wooncode bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonkwaliteit op zijn grondgebied. Gemeenten kunnen daarvoor rekenen op ondersteuning en samenwerking met het Vlaamse Gewest.

Ongeschiktheid

Alle woningen in Vlaanderen dienen te voldoen aan minimale vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. De normen betreffende ongeschiktheid worden expliciet vermeld in een technisch verslag. De gewestelijk ambtenaar maakt zijn advies over aan de burgemeester die een passend besluit neemt.

Onbewoonbaar

De burgemeester heeft de mogelijkheid om gebouwen en woningen die gebreken vertonen en een ernstig veiligheids - of gezondheidsrisico inhouden, onbewoonbaar te verklaren, hetzij op grond van de Nieuwe Gemeentewet, hetzij op grond van de Vlaamse Wooncode.

Onaangepast

Een woning is onaangepast wanneer ze niet aangepast is aan de bezettingsnormen. Deze bezettingsnormen zijn terug te vinden in het technisch verslag.

Overbewoning

De burgemeester kan een woning overbewoond verklaren wanneer de bezettingsnormen zodanig zijn overschreden dat er een veiligheids- en/of gezondheidsrisico ontstaan is.

Naar top