Molen van Collier of Passerel van Pipenpoy‘s

De Passerel van Pipenpoy’s heeft een zeer bewogen geschiedenis achter de rug die terugloopt tot vóór 1269.
In oorsprong was het een banmolen in het bezit van de hertogen van Brabant; niemand mocht zijn graan in een andere molen laten malen.

Doorheen de eeuwen wisselde de molen veelvuldig van eigenaar.

Tot omstreeks 1970 werd er volop gemalen. In het voorjaar van 1993 werd het molengoed door de eigenaars in zijn oorspronkelijke staat herbouwd.

Naar top