Inleveren bouwafval en bouwresten

Enkel particulieren mogen bouwafval inleveren op het recyclagepark.

Bouw- en sloopafval is een niet te onderschatten afvalstroom. 20,4% van al het selectief ingezamelde afval behoort tot deze categorie.

Bouw- en sloopafval als verzamelcategorie bevat alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen. Deze afvalstoffen kunnen zeer diverse eigenschappen hebben zoals bijvoorbeeld inert of toxisch, maar ook naar verdere mogelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld hergebruik of recyclage.

Wat wel?

 • Baksteenpuin onbeperkt in grootte
 • Betonpuin gewapend of ongewapend onbeperkt in grootte< 10 %
 • Natuursteenpuin; zoals marmer, arduin, graniet, kalkzandsteen
 • Gebakken aardewerk zoals dakpannen, bloempotten
 • Vloertegels in keramiek, gebakken aarde en cementgebonden tegels
 • Silicaatsteen, kalkzandsteen
 • Uitgeharde zakken cement ontdaan van de verpakking

Wat niet?

 • Asbestcementproducten : asbestcementplaten, -buizen, -hulpstukken, -recipiënten
 • Asbesthoudende en niet-asbesthoudende golfplaten (eternit)
 • Dakbedekkingsleien
 • Wastafels, Wc-potten, porselein
 • Cellenbeton (ytong)
 • Gipskarton platen (gyproc)
 • Gipsplaten, -blokken, -producten
 • Voorwerpen en/of beelden in gips
 • Resten van pleisterspecie en/of plaaster
 • Isolatiematerialen zoals foamglas en andere isolatie
 • Steenpuin verpakt in zakken
 • Uitgeharde zakken cement
 • Vuurvaste steen of keramisch materiaal afkomstig van thermische processen
 • Asfalt en alle andere stoffen die niet vermeld zijn in de lijst van toegelaten steenpuin en bouwafvalstoffen

Kostprijs

0,16 euro/kg

Inhoud

Bouw- en sloopafval zijn alle afvalstoffen afkomstig van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg en opbraak van wegen en verhardingen, behalve de steenachtige fractie. Bouwafval kunt u naar het recyclagepark brengen.

Voorwaarden

Enkel particulieren mogen bouwafval inleveren in het recyclagepark.

Procedure

Alle afvalfracties moet u gescheiden aanbieden:

 • bouwafval met aarde (gemengd bouwafval): steenpuin gemengd met aarde, grijze cement, gestabiliseerd zand,...
 • zuiver bouwafval: zuivere stenen, terracottapotten, dallen, beton,...
 • kalkhoudend afval: ytong, witte cement, pleisterkalk,...
 • stortafval klasse II: isolatie, gipskarton, spiegels, roofing, bitumen, glasvezel, plafondplaten met stro en cement,...
 • stortafval klasse III: porselein, lavabo, toilet, hotelporselein, borden en kopjes, vuurvast glas, flessen van frituurolie, binnenkant van thermosfles, glas van plafondlampen,…
 • asbesthoudend bouw- en sloopafval: dakleien, golfplaten, onderdakplaten,…
 • houtafval: deuren, ramen zonder glas,…
Naar top