Inzameling en ruil van silobanden

Het probleem van de silobanden is, vooral voor landbouwers, goed bekend. Jarenlang gebruikten zij oude banden om het plastic folie over hun veevoer of over hun gras- of maïskuil op zijn plaats te houden. Vaak zitten ze nu echter met overtollige of beschadigde silobanden waar ze geen blijf mee weten. Door het prijskaartje voor de opruiming en de vigerende wetgeving betreffende het vervoer van afval, stapelden deze banden zich op en ontsieren zij op verschillende plaatsen het landschap.

In samenwerking met Boerenbond en ABS werkten de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en Recytyre een plan uit om het probleem van de silobanden bij landbouwers aan te pakken in het Vlaams Gewest.

Door de aanpassing van de wetgeving (VLAREMA) en een gezamenlijke inspanning van de OVAM en Recytyre om de kostprijs voor de landbouwers te drukken, kunnen landbouwers nu een beroep doen op gespecialiseerde bedrijven om de silobanden op een wettelijke en betaalbare wijze om te ruilen of te laten verwijderen.

De inzameling van overtollige silobanden

Landbouwers die hun activiteiten stopgezet of afgebouwd hadden konden - sinds november 2012 - bij de OVAM een aanvraag indienen voor de subsidiëring van de inzameling en verwerking van hun silobanden.

Dit project wordt nu ook opengetrokken naar alle actieve landbouwers. Indien zij beantwoorden aan de criteria, krijgen zij een garantie voor de tussenkomst in de kosten tot maximaal 2/3 van de factuur, voor maximaal 500 banden. De OVAM en Recytyre staan elk in voor 1/3 van deze financiële tegemoetkoming.

Indien je meent in aanmerking te komen, stuur je een aanvraagformulier naar de OVAM. Van zodra de OVAM jouw aanvraag heeft goedgekeurd, kan je een afvaloperator naar keuze contacteren. Het aanvraagformulier kan je bekomen bij de gemeentelijke dienst lokale economie.

De ruil van beschadigde silobanden

Voor actieve landbouwers die nog gebruik maken van silobanden is het sinds 1 januari 2013 mogelijk hun beschadigde banden in te ruilen tegen afvalbanden van betere kwaliteit. De losgekomen staaldraad riskeert immers een gevaar te betekenen voor hun runderen. 

De kosten van de ruiloperatie zijn wel ten laste van de landbouwer.
Via onderstaande link kan je alle informatie en documenten downloaden. Heb je geen internetverbinding, kan je uiteraard ook terecht bij de gemeentelijke dienst lokale economie (2de verd. van het gemeentehuis)

Gedetailleerde informatie vind je hier.

Naar top