Exploitatievergunning

In het kader van het reglement brandveiligheid in horecazaken, is elke horecazaak verplicht een exploitatievergunning aan te vragen.  Hiertoe voert de brandweer een onderzoek ter plaatse uit.

Indien uit het verslag van de brandweer zou blijken dat de horecazaak niet voldoet aan de geldende normen inzake brandveiligheid, dient de zaak in orde te worden gebracht volgens de bemerkingen van het brandweerverslag.

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant uit te baten, hebt u een moraliteitsattest nodig. Dat attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus het recht heeft om gegiste en sterke dranken te schenken.

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Het zijn niet alleen de uitbaters die zo'n attest moeten hebben: ook de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten een moraliteitsattest hebben.

Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders een attest hebben.
Personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen, hebben geen attest nodig.

Voor gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Hoe aanvragen

U vraagt het moraliteitsattest aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister. U kan hiervoor terecht op de dienst Burgerzaken.  U dient uw identiteitskaart bij te hebben.

Wat dient men te bezorgen

  • moraliteitsattest
  • kopie van de verzekeringspolis brand en ontploffing
  • kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  • brandvoorkomingsrapport – brandpreventiecontrole (wordt uitgevoerd door de brandweer op aanvraag van de gemeente)

Dit alles dient u over te maken aan de dienst Economie – Nieuwstraat 1 – 1785 Merchtem of via mail economie@merchtem.be

Startersbrochure

Met de startersbrochure In 10 stappen naar uw eigen onderneming van Horeca Vlaanderen proberen we je wegwijs te maken in alle verplichtingen waaraan een horecaondernemer moet voldoen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de ambtenaar lokale economie en bij Horeca Vlaanderen.

Naar top