Sportzalen De Plataan

Deze school beschikt over een turnzaal en atrium die na de schooluren en in het weekend regelmatig gebruikt worden door enkele Merchtemse verenigingen (dans, onderhoudsgym,...). De sportzalen bereik je via de speelplaats van GTSM. 

De mogelijke sporten die hier beoefend kunnen worden zijn beperkter gezien de grootte van de turnzaal (ongeveer een volleybalveld 9m*18m) en de stenen vloer in het atrium.

Tarieven

Turnzaal:

  • Een abonnement (min. 10 vastleggingen - enkel Merchtem) - 6,00 euro per uur
  • Eenmalige reservatie (enkel Merchtem) - 9,00 euro per uur
  • Daluren van 8 tot 16 uur (enkel Merchtem) - 4,50 euro per uur (enkel tijdens schooluren en enkel Merchtem)
  • Niet-inwoners - 18,00 euro per uur

Atrium:

  • Een abonnement (min. 10 vastleggingen - enkel Merchtem) - 9,00 euro per uur
  • Eenmalige reservatie (enkel Merchtem) - 13,50 euro per uur
  • Daluren van 8 tot 16 uur (enkel Merchtem) - 6,75 euro per uur 
  • Niet-inwoners - 27,00 euro per uur

Reserveren

Je kan online de beschikbaarheid van alle sportaccommodaties zien en ook onmiddellijk reserveren (reservatieschema's).
Rechtstreekse link naar de reservatiewebsite.

Huishoudelijk reglement

Om alles vlot te laten verlopen, is er een huishoudelijk reglement opgesteld. De huurder dient zich aan de voorwaarden te houden.

Naar top