Elektronische verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar

Inhoud

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een elektronische verblijfskaart aanvragen.

Sinds 15 januari 2024 vervangt de elektronische verblijfskaart het papieren identiteitsbewijs. De papieren identiteitsbewijzen blijven wel geldig tot het einde van de geldigheidsduur.

De aanvraag van de kaart is vrijblijvend. Deze is echter wel verplicht als het kind naar het buitenland reist.

Voorwaarden

De elektronische verblijfskaart wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

De geldigheidsduur van de verblijfskaart hangt af van de duur van het toegekende/erkende verblijf en is maximaal 3 jaar geldig.

De elektronische verblijfskaart vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit

De pasfoto die u meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen de elektronische verblijfskaart aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van de elektronische verblijfskaart moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Wat meebrengen

  • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van uw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • het kind voor wie je de aanvraag doet
  • een identiteitsbewijs als je hierover beschikt
  • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.

Je kan een pasfoto nemen in de pasfotocabine op Campus Gasthuisstraat. Kom 5 minuten voor je afspraak. Kostprijs is 8 euro voor 6 pasfoto’s. Opgelet: in de pasfotocabine kan je geen foto’s nemen van kinderen jonger dan 3 jaar. Hiervoor ga je best langs bij een fotograaf.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van een elektronische verblijfskaart duurt ongeveer 2 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen.

Je krijgt de pin en pukcode thuis toegestuurd per post. Deze codes moet je meebrengen bij het afhalen van de verblijfskaart.

Van zodra u de codes ontvangen heeft, mag u een afspraak maken om de kaart af te halen. Afhankelijk van het type verblijfskaart moet het kind al dan niet aanwezig zijn bij afhalen.

Opgelet, verblijfskaarten die na 3 maanden niet werden afgehaald, moeten we ambtshalve annuleren.

Kostprijs

De prijs is afhankelijk van het type verblijfskaart:

  •  A / B / K / L : 12,30 euro (enkel bancontact)
  • EU / EU+ / F / F+ / M / N : 9,30 euro (enkel bancontact)

Regelgeving

Koninklijk besluit van 27 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, voor wat betreft de verblijfsdocumenten en verblijfstitels afgegeven aan vreemdelingen onder de twaalf jaar.

Naar top